Vrácení a reklamace

Obecná ustanovení

Prodávající je MSc. David Blahák, U Smaltovny 19, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 19626690.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím stránky www.petitemaivie.cz

Odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele vrátit zakoupené zboží a zrušit smlouvu uzavřenou s prodejcem.

Reklamace znamená uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

 

Vrácení a reklamace zboží

Vrácení zboží: Odstoupení od nákupní smlouvy 

Stává se, že zboží, které jste objednali, nemusí plně odpovídat vašim očekáváním a chcete jej vrátit.
Máte možnost vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez nutnosti uvádět důvody. Stačí vyplnit formulář "Odstoupení od kupní smlouvy" a poslat ho spolu s vráceným zbožím na adresu uvedenou ve formuláři. 

Po obdržení vašeho zboží na skladě potřebujeme 14 pracovní dny k jeho kontrole.

Při odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi bude vrácena pouze částka za produkt, a to bez nákladů na poštovné.
Peníze vám budou vráceny převodem na vámi zvolený účet.

Náklady na zpětnou přepravu zboží hradí kupující. Zásilky na dobírku nebudou přijímány.

Vrácení zboží: Odstoupení od nákupní smlouvy - Postup

1. Připravte zboží k přepravě: ujistěte se, že se výrobek při přepravě nepoškodí. Za stav zboží v zásilce odpovídá kupující. Můžete použít poštovní zásilku nebo karton, ve kterém jste obdrželi objednávku (po odstranění nebo zakrytí samolepky s vaší adresou).
2. Vytiskněte a vyplňte formulář "Odstoupení od kupní smlouvy" a přiložte jej k zásilce.
3. Balíček zašlete na následující údaje. Náklady na zpětné poštovné hradí kupující, dobírka nebude akceptována. 

Petite Maivie
MSc. David Blahák
Paříkova 910/9 Praha 9 - Vysočany
+420 605 005 198

4. Vrácení zboží vyřídíme do 14 pracovních dnů. Po překontrolování zboží vystavíme dobropis, který Vám zašleme mailem, a nejdéle následující pracovní den odešíláme peníze. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Vrácení zboží: Reklamace

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující obdrží zboží. Pokud se v této lhůtě projeví vady zboží, má kupující právo uplatnit reklamaci.

Zboží, které jste obdrželi, můžete reklamovat, pokud je poškozené nebo nefunguje, přestože jste ho používali a starali se o něj podle pokynů; zboží bylo dodáno nekompletní; obdrželi jste jiné zboží, než jste si objednali.

Kupující má právo na:

a. bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;

b. výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží;

c. výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží;

d. přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy zákazník neoznámí vadu v záruční době; v případě neodborných oprav, úprav nebo zásahů do věci; v případě používání, obsluhy a zacházení se zbožím, které není v souladu s pokyny výrobce; v případě poškození zboží vlivem povětrnostních podmínek.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží nese kupující. Zásilky na dobírku nebudou přijímány. 
V situaci, kdy je reklamace uznána, je možné požádat o kompenzaci nákladů, které vznikly dopravou reklamovaného zboží. Prodávající bude náklady na doručení zboží vráceny spotřebiteli v rozsahu odpovídajícím nejlevnější dostupné možnosti doručení. Pokud jde o reklamované, opravené nebo vyměněné zboží, to bude naše náklady na jeho zaslání zpět.

Určení, zda bude reklamace přijata, proběhne u prodávajícího do 14 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. Pokud není reklamace uznána, prodávající tuto skutečnost sdělí zákazníkovi elektronickou poštou.

Reklamace včetně odstranění vady bude řešena co nejdříve a bez zbytečného zdržení, s maximální dobou do 30 dnů od uznání reklamace. Tato lhůta platí, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší době. Účinnost této lhůty začíná ode dne předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo na místo určené pro opravu. Pokud 30-denní lhůta končí o víkendu nebo svátku, prodlužuje se na následující pracovní den.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

d. kdy to vyplývá z povahy Zboží.

Vrácení zboží: Reklamace - Postup

1.Pořiďte fotografie/videa reklamovaného zboží, na kterých je jasně vidět závada, a zašlete nám je na adresu reklamace@petitemaivie.cz, přičemž do předmětu zadejte "Reklamace - číslo objednávky". 
2. Připravte zboží k přepravě: ujistěte se, že se výrobek při přepravě nepoškodí. Za stav zboží v zásilce odpovídá kupující. Můžete použít poštovní zásilku nebo karton, ve kterém jste obdrželi objednávku (po odstranění nebo zakrytí samolepky s vaší adresou).
3. Vytiskněte a vyplňte formulář "Reklamace zboží" a přiložte jej k zásilce.

4. Balíček zašlete na následující údaje. Náklady na zpětné poštovné hradí kupující, dobírka nebude akceptována. 

Petite Maivie
MSc. David Blahák
Paříkova 910/9 Praha 9 - Vysočany
+420 605 005 198

5. Rozhodnutí o uznání reklamace vydá prodávající do 14 pracovních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace.

6. V případě úspěšné reklamace může kupující požádat o vrácení nákladů na dopravu reklamovaného zboží. Výše vrácených nákladů se bude rovnat nejlevnější variantě dopravy. 

Reklamace zboží

Pokud máte jakékoli nejasnosti nebo dotazy, neváhejte se na nás obrátit e-mailem na adrese kontakt@petitemaivie.cz nebo reklamace@petitemaivie.cz.